18 thg 3, 2019

Một số anh em Hoan Thiện sau năm 1975

Từ trái sang phải:

+ Hàng trước: Nguyễn Vũ HT74, Nguyễn Văn Chửng HT74, Lê Văn Thắng HT74, Hồ Dinh HT69, Lê Văn Trung HT74, Lê Xuân HT69.

+ Hàng sau: Huỳnh Văn Lâm HT71, Phạm Thạnh HT69, Đặng Thừa HT69, Nguyễn Thanh Thiên HT69, Phạm Ngọc Hoa HT69, Nguyễn Vinh HT69, Nguyễn Xuân Hùng HT69, Dương Quang Đức HT71, Đoàn Mạnh Hữu HT74, Nguyễn Tấn Lục HT69.

Trong hình có 5 anh em hiện đang là linh mục: 02 người phục vụ tại USA, 03 người phục vụ tại Việt Nam.