Liên hệ

Mọi thắc mắc, cần giúp đỡ xin liên hệ:

- Nguyễn Ấn HT72 - andy7461@yahoo.com
27987 Stratford St.
Highland, CA 92346
Tel: - Home: 909-862-3546 - Cell: 818-438-7557


- Lê Văn Hùng HT69vanhungle@gmail.com
Việt Nam
Tel: - Home: 068.3850268 – Cell: 098 5789 426

Những hình ảnh chia sẻ xin cũng gửi về các địa chỉ trên. Xin quý vị scan hình ảnh ở mức tương đối tốt nhất có thể và gửi fullsize cho chúng tôi. Xin chân thành cám ơn.