31 thg 10, 2010

- Lễ Mở Tay của cha Têphanô Nguyễn Như Thể

Lễ Mở Tay của Cha Têphanô Nguyễn Như Thể
Nguồn ảnh: Nguyễn Đăng Trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét