31 thg 10, 2010

- Lớp PX1961 tại TCV Hoan Thiện


Lớp PX1961. Từ trái qua phải:

Hàng đầu: Kim-Long, Cha Lê Văn Mẫn, Ấm (Bùi Bá Danh), Cha Nguyễn Văn Thuận, Cư, Cha J.B.Etcharren, Khánh, Công.

Hàng sau : Pháp, Khôi, Phước, Bảng, Phú, Huy, Thuận, Cẩm, Bảo, Minh, Lễ, Hiếu, Tường, Trúc, Tọai, Quang, Tuyến, Phụ (Phượng), Tân, Trọng, Điền.

Nguồn hình ảnh: Nguyễn Đăng Trúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét