31 thg 10, 2010

- Noel năm 1963 TCV Hoan Thiện

Noel tại Tiểu Chủng viện Hoan Thiện năm 1963:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét